Sprężarki Dempsey

Urządzenie to jest jednostopniową sprężarką śrubową napędzaną silnikiem elektrycznym, wyposażoną w osprzęt z instalacją rurową i elektryczną, zamontowaną na płycie podstawowej. Stanowi całkowicie samodzielny zespół sprężarki powietrza.

Sprężarka standardowa jest przeznaczona do pracy w temperaturze otoczenia z zakresu od 2°C do 40°C (od 35,6°F do 104°F). Temperatura maksymalna dotyczy obu wersji znajdujących się na wysokości do 1000 m (3280 stóp) nad poziomem morza. Powyżej tej wysokości wartość maksymalnej dopuszczalnej temperatury otoczenia ulega znacznemu obniżeniu.

Sprężone powietrze w śrubowych sprężarkach powietrza jest wytwarzane przez dwa współpracujące ze sobą wirniki śrubowe (główny i pomocniczy).

Mieszanina powietrza i płynu chłodzącego odprowadzana jest ze sprężarki do układu odolejacza. Układ ten usuwa płyn chłodzący z tłoczonego powietrza niemal w całości, pozostawiając zawartość zaledwie kilku ppm. Płyn chłodzący zwracany jest do układu chłodzenia, a powietrze przepuszczane jest przez chłodnicę końcową i wychodzi ze sprężarki. Powietrze chłodzące przepuszczane jest przez chłodnice za pomocą wentylatora i wyprowadzane z urządzenia.

Powietrze chłodzące jest wciągane na końcu zespołu urządzenia, przechodzi przez filtr i chłodnicę, po czym zostaje wyprowadzone na zewnątrz urządzenia. Należy zadbać, aby nic nie blokowało przepływu powietrza ani nie ograniczało nadmiernie maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia zasysania w przewodach. Strumienia powietrza nie wolno kierować na twarz i oczy.

W instalacjach o małej intensywności użytkowania sprężarkę należy cotygodniowo na okres 20 minut uruchamiać tak, aby uzyskać ciśnienie bliskie maksymalnemu, co pozwoli na usunięcie pary wodnej po jej skropleniu. Skropliny należy usuwać ze zbiornika odbiorczego. Pozwoli to na minimalizację lub całkowite uniknięcie korozji wewnątrz instalacji.

Układ chłodziwa składa się z pompy, chłodnicy, zaworu termostatycznego i filtra. Podczas pracy urządzenia chłodziwo pod ciśnieniem jest wtłaczane do komory sprężania modułu śrubowego.

Jeśli sprężarka jest wyposażona w opcjonalny osuszacz, będzie on włączany i wyłączany wraz ze sprężąrką.

Gdy urządzenie przerwie pracę ze względu na niski pobór powietrza, co normalnie sygnalizuje lampka automatycznego restartu, w dowolnym czasie może wznowić działanie i tłoczenie powietrza.

Copyright © 2011 Sprężarki Dempsey.