Bezpośrednie uruchamianie sprężarki

Sprężarka umożliwia automatyczne sterowanie uruchamianiem / zatrzymywaniem. Gdy ciśnienie w zbiorniku odbiorczym osiąga fabrycznie ustawione ciśnienie maksymalne, przełącznik ciśnienia zatrzymuje urządzenie.

Gdy ciśnienie w zbiorniku odbiorczym spada poniżej fabrycznie ustawionego minimum, przełącznik ciśnienia resetuje i restartuje urządzenie.

Copyright © 2011 Sprężarki Dempsey.